DROCD038
Katalognummer: DROCD038
Artist: Johan Hedin
Album: Innersta polskan
 
"I Bazar Blå är Hedin mer korthuggen och lite jordigare. På detta fria soloprojekt spelar han sju långa polskefärgade sviter i en andlig terräng.

Mer för tankens dans än för ivriga fötter, trots att det ibland svänger så hett att luften kokar av rytmens klanger från olika nyckelharpor.
"Innersta polskan" är en triumf från en kung som spelar på strängar av guld och med känslor som tinar frusen ångest till varm livslust.
"
Lasse Åbom, Östgötacorrespondenten


"Tryggt och innerligt låter Johan Hedin det ta tid att visa oss nyckelharpans möjligheter - bara en låt är under tre minuter och den längsta pågår i 14 minuter. "
Winnie Gravlund, Helsingborgs Dagblad Länk>>

"Johan Hedin är en av våra främsta nyckelharpister och en man med många järn i elden. Aktiv i en rad sammanhang och en kreatör både vad gäller nyckelharpan som instrument som vad man spelar på den.

På denna sin andra soloplatta spelar Johan på fyra olika sorters harpa varav två helt nya harpor som han själv utvecklat. På samma sätt har han brutit upp polskan och låtit rytmer och melodier växa till sviter, ofta kontemplativa och meditativa. En inre dans, säger han själv. Blunda och följ med när Johan för.
"
Peter Ahlbom, Spelmannen


VISA ALLA RECENSIONER!